Lutja e Familjës Shëjtë†

★★★★★

"Familja që lutët i perngjan familjes së Nazaretit, e venë Jezusin
në qëndër të vëmëndjës, dhe më Të i ndan gjërat e mira dhe të veshtira…".

Papa Gjon Pali II★★★★★


"At Hyenor.
Ti na ke dhënë Shëjtën Familje të Nazaretit si model të jetës,
të lutëm At i dashur, ndihmona që të bejmi nga familjet tona nji Famije si të Nazaretit, ku mbretron Dashuria,
Paqëja dhe Gëzimi".


Nenë Tereza


★★★★★

★★★★★

Lutja e Familjës Shëjtë:Jezu Krisht, Shejtja Mari, Shejti Shen Jozef,
Ne duar të juaja po e la zëmren timë,
jetën timë dhe shpirtin tim.

Jezu Krisht, Shejtja Mari, Shejti Shen Jozef,
Ne Paq me ju qoftë vdekja ime.

Jezu Krisht Shejtja Mari, Shejti Shen Jozef, ju
me dilni zot në fill të vdekjes sime.

Jezu Krisht Shejtja Mari, Shejti Shen Jozef,
Kujdesuni për mua dhe për Familjen timë.


Amen.★★★★★